Kalkulace ceny

Ke každé potencionální zakázce předložíme, po dohodě se zákazníkem, cenovou nabídku vycházející z rozsahu zakázky, použitého materiálu a náročnosti montáže.

Nabídku je možno vypracovat ve více cenových variantách dle vstupů, které ovlivňují konečnou cenu. Vše co je domluveno a sjednáno se zákazníkem je neměnné a stálé, hlavně se to týká ceny a max. termínu vyhotovení, který je vždy dodržen.

Všechny důležité údaje jsou zakotveny ve smlouvě včetně celkové ceny.

Obvyklá záloha je 50% z ceny, zbývajících 50% hradí zákazník po převzetí díla, které shledá bez závad.

Na výrobky se vztahuje záruka daná zákonem.

Kontakt

Otakar Pleschner

Tel: 603 760 267


e-mail: ota.pleschner@seznam.cz